16.11.11:: " ความอดทน " วัดจากอะไร ?
แน่ใจแล้วหรือว่าท่านมีความอดทน... สักเพียงใด ?
จริงอยู่แม้จะไม่มากนัก ตามระดับจุดเดือดของอารมณ์ที่แตกต่างกัน
แต่ท่านเชื่อได้อย่างไร  ?
ว่าท่านมีความอดทนต่อสิ่ง ๆ หนึ่ง คน ๆ หนึ่ง
เรื่องเลวร้ายสักเรื่องหนึ่ง มากพอ !
ในเมื่อท่านถามแต่การสิ้นสุดของมัน
ขณะเดียวกันท่านยังกลับไม่รอคอยดูดอกผลของความอดทนนั้นเลย
นั่นเพราะท่านยังมิได้ลงมือปลูกมันขึ้นในใจท่าน
ลำพังเพียงการเพาะปลูกทิ้งขว้าง ปราศจากการควบคุมดูแล ไม่ต่อเนื่องเช่นนี้ 
โชคเข้าข้าง...มันคงจะมียืนต้นมีชีวิตต่อไปได้
แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ผลดอกที่จะปรากฏแก่สายตาท่านในไม่ช้า
คงเป็นเพียงความอดทนที่พิกล พิการ แคระแกร็น ไร้ภูมิต้านทานโรค
และทนต่อสภาพอากาศอันแปรปรวนได้ไม่ดีนัก
ยิ่งท่านอดทนต่อสิ่งใดมากเท่าไหร่ สิ่งนั้นย่อมจะสำคัญมากขึ้นตามตัว
หากท่านถามหาความอดทนมากเพียงไร นั่นย่อมหมายถึง อวสานสิ้นสุดลงของมันด้วย...No comments:

Post a Comment