19.11.11เมื่อแบ่งเขา เราจึงไม่มี
เมื่อแบ่งเรา เขาจึงไม่มี
แล้วเมื่อไหร่เล่า ! เขา - เรา จะไม่มี

No comments:

Post a Comment