19.11.11ไม่มีข้ออ้าง - เหตุผลใดจากความสูญเสียนำมาเป็นเงื่อนไขในการทำร้ายตนเอง

No comments:

Post a Comment