19.11.11เศษฝุ่นผงของความคิด ณ วันนี้ 
จะก่อตัวขึ้นเป็นมวลสสารพลังงานอันหนาแน่นในอนาคตอันใกล้

No comments:

Post a Comment