19.11.11เมื่อมีผู้ถามถึงความหมายของเรื่องราวชีวิต
กับเรื่องนี้ ... ข้าพเจ้ามีแต่เสียงหัวเราะให้


No comments:

Post a Comment