16.11.11:: ข้าไม่รู้ว่าท่านคิดเห็น เช่นไร
ข้าหวังเพียงแต่อยากจะถามไถ่ความจริงใจจากโลกนี้บ้างเท่านั้น...

No comments:

Post a Comment