18.11.11


ลูกผู้ชายไม่กลัวความมืด
กลัวแต่จะไม่มีแสงสว่างในใจ

No comments:

Post a Comment