18.11.11จะดีเพียงใด หากไม่เสียเวลากับการกินเพื่ออยู่
หากแต่ต้องเสียเวลาไปมากกว่าในการเดินเลือกดูของกิน

No comments:

Post a Comment