19.11.11เพียงลมแผ่วเบา ย่อมนำพาชีวิตให้หวนคืนฟื้นกลับมา

- วูบหนึ่งของความคิดขณะเผชิญความไม่แน่นอนถาโถม

No comments:

Post a Comment