19.11.11เหตุที่เธอใส่ใจผู้อื่นน้อย
นั่นก็เพราะเธอลืมหันกลับมาดู
เรื่องของจิตภายในน้อยเกินไป

- ห้วงยามขณะความคิดตั้งฉากกับพื้นโลก
No comments:

Post a Comment