19.11.11"ความไม่รู้ มักมาก่อนความฉลาดเสมอ"

No comments:

Post a Comment