19.11.11ลูกผู้ชาย มีสามสิ่งที่ควรระลึกไว้
1. ละอายแก่ใจในสิ่งที่กระทำผิด
2.มีเหตุผลอธิบายการกระทำของตนเองทุกครั้ง
สุดท้าย คือ การไม่เสียใจในภายหลังกับสิ่งที่ตนเองได้กระทำไปแล้ว


No comments:

Post a Comment