18.11.11ชีวิตคือการดำรงอยู่และตื่นมาในตอนเช้า
พร้อม ๆ กับการรับรู้ว่าขณะนั้นยังหายใจอยู่

No comments:

Post a Comment