19.11.11เป็นความจริงที่สุด...ว่า
"สิ่งที่คุณชี้นิ้วสั่งห้ามผู้คน ล้วนมาจากสิ่งที่คุณกระทำแล้วทั้งสิ้น
และอีกเช่นกัน พฤติกรรมที่คุณเกลียดที่สุด กลับเป็นคุณที่กระทำมันซะเอง"

No comments:

Post a Comment