18.11.11เปล่าประโยชน์ที่จะหาคำตอบว่า เราเกิดมาทำไม ?
หากแต่เรานั้นได้ตายเพื่ออะไร (บางอย่าง) ต่างหาก


No comments:

Post a Comment