19.11.11หากคุณอยากทราบว่าคนข้าง ๆ คุณ พูดถึงคุณอย่างไร ?
จงฟังสิ่งที่เขาพูดถึงผู้อื่นเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณ

No comments:

Post a Comment