22.11.11
เมื่อคุณคิดว่าคุณน่าจะคิด...นั่นแหละคุณกำลังคิด 

No comments:

Post a Comment