19.11.11อายุไม่ได้มาพร้อมกับความเข้าใจในชีวิตที่มากขึ้นเสมอไปหรอก

- ปีเตอร์

No comments:

Post a Comment