19.11.11ไม่มีความรู้ใด เทียบได้กับความรู้จริง
 (รู้ไหนใดเล่า ไม่เท่ารู้จริง)

- แจ๊ค บีเว่อร์

No comments:

Post a Comment