22.11.11เ ว ล า ไม่มีค่าอะไร ห้วงขณะนั้นต่างหากที่สำคัญกว่า . . . 

No comments:

Post a Comment