19.11.11สิ่งที่คุณคิด อาจไม่เป็นดังที่คุณเห็น !!!
และสิ่งที่คุณเห็น อาจไม่เป็นอย่างที่คุณคิด !!!
ทุกสิ่งอย่าง ล้วนเกิดขึ้นจากความสมบูรณ์ที่ขาดหาย
และความสัมพันธ์ที่กลมกลืน ถูกสรรค์สร้างขึ้นอย่างลงตัว
น่าอัศจรรย์ โดยมีธรรมชาติเป็นผู้กำกับเรื่องอยู่ข้างหลัง
มิใช่โชคชะตา เทวดาเล่นกลหรือบุญกรรมหนหลังแต่อย่างใด

No comments:

Post a Comment