18.11.11หากวันนี้ คุณดำเนินชีวิตตามรอยเดิมของเมื่อวาน
เท่ากับ คุณไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลย

No comments:

Post a Comment