19.11.11"ความสำเร็จ" จะเกิดขึ้นมิได้เลย !
หากขาดซึ่งการเตรียมพร้อมที่ดี

No comments:

Post a Comment