19.11.11ความเชื่อ คือ พระเจ้าพระองค์เดียวที่เราสามารถมีปากเสียงได้
แต่กระนั้นก็ไม่ต้องการคำชี้แนะจากพระองค์เลย

No comments:

Post a Comment