18.11.11ร้อยข้อสารพันคำถามที่ข้าพเจ้าฉงนสงสัย เฝ้าครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา
สามารถบันดาลคำตอบที่ทรงอานุภาพได้ 1 คำตอบ
ข้าพเจ้าก็พอใจแล้ว

No comments:

Post a Comment