19.11.11ความคิดของ "วัยรุ่น" มักผิดเสมอด้วยคำตัดสินของความเป็นเผด็จการ
ที่แฝงไว้ในรูปแบบของความคิด "ผู้ใหญ่" 
และจะถูกตีกลับอย่างรุนแรง

- ชั่วครู่ของโมงยาม : ระหว่างวัน

No comments:

Post a Comment