19.11.11การอ่านหนังสือ คือ การได้พูดคุยกับผู้ทรงภูมิ (ความรู้) ในอดีต

No comments:

Post a Comment