19.11.11ความเรียบง่ายของชีวิตที่สามารถสัมผัสได้ง่าย ๆ
คือ การนั่งลงพร้อม ๆ กับการหายใจลึก ๆ

No comments:

Post a Comment