18.11.11จงให้เกียรติแก่ผู้อื่นเพราะนั่นคือการให้เกียรติแก่ท่านเองด้วย

No comments:

Post a Comment