19.11.11โอกาสในการลงมือ มีแค่ครั้งนี้ ไม่มีครั้งหน้า หรือว่าครั้งต่อไป

No comments:

Post a Comment