19.11.11สิ่งที่เสียไปนั้นจะมีค่าได้ ก็ต่อเมื่อสิ่งที่คุณได้รับมีความหมายกับคุณ

No comments:

Post a Comment