19.11.11ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร
ในเมื่อข้าพเจ้าปักยึดอยู่กับหลักความเชื่อเดิม ๆ
อย่างถอนตัวไม่ขึ้นในขณะนี้

No comments:

Post a Comment