19.11.11จงอย่ากระทำสิ่งต่าง ๆ เพียงเพื่อให้มันผ่าน ๆ ไป
หรือการทำแบบขอไปที เพราะคุณจะต้องกลับมาแก้ไขซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

No comments:

Post a Comment