18.11.11จงอย่ากลัวที่จะคิดเผื่อวันข้างหน้า
แต่ท่านจงกลัวที่วันข้างหน้าจะไม่ได้คิด !

No comments:

Post a Comment