19.11.11ทุกถ้อยคำ สำเนียงที่คุณพูดออกไป 
มันปอกลอกคุณ
อย่างโจ่งแจ้งที่สุด

No comments:

Post a Comment