19.11.11ความหวัง ทำให้ระบบหายใจเป็นไปอย่างปกติ เราจึงมีชีวิตอยู่ได้
หากไร้ซึ่ง ความหวัง จะมีประโยชน์อันใดที่จะมีชีวิตอยู่

No comments:

Post a Comment