ABOUT

แ ด่  . . .   ใ บ ไ ม้ ร่ ว ง โ ร ย 

ใบไม้ร่วง


ใบไม้ ... ต่างก็มีหลากสีสัน

พร้อมรอวันเติบโตและโรยรา

แต่ทุกวัน ... เมื่อใบไม้กระทบแสงแดด

ก็จะเริ่มเกิดเงาและเห็นสีที่แตกต่างไปจากเดิม

เพียงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่นานเท่านั้น


..ชีวิตคนเราทุกวันนี้ ...

ก็ไม่ต่างอะไรจากสีของใบไม้แต่ละใบ

ที่ย่อมแปรผันไปตามกาลเวลาคนเราหากมีความคิดที่ว่าจะทำ 

ก็จงทำซะ ทำในสิ่งที่ชอบ

อย่ามัวแต่นั่งรอเวลา

และคิดแค่ว่า จะทำอย่างโน้น อย่างนี้

แต่ ... ไม่ได้ทำสักที  


เมื่อไม่ได้ลงมือทำ ... ความคิดนั้นมันก็อาจจะถูกแทนที่ความคิดอันใหม่

และก็จะมีเรื่องที่จะทำอื่นๆ อีกมากมายเข้ามา

ความคิดอันเก่าก็ไม่ได้ทำสักที ...
และสุดท้าย ความคิดนั้นก็ถูกลืมไป

ดังเช่นใบใม้ ที่เปลี่ยนสี และร่วงหล่นจากต้น

และมีใบไม้ใบใหม่ขึ้นมา
หากคิดว่าอยากทำอะไร ก็จงวางแผนรีบทำ

ก่อนที่ทุกอย่าง อาจจะสาย และไม่มีโอกาสได้ทำ
ใบไม้ร่วงล่วงเลยไม่เคยกลับปลิดปลิวลับลาไปให้ใฝ่หาโบกโบยพัดพลิ้วไหวไปกับตาลมโศกมาพัดพาใจให้คะนึง


ก่อนชูช่อรอดอกหวังออกผลเฝ้ารอจนเหนื่อยใจกว่าไปถึงภาวนาที่ซ้ำซากฝากตราตรึงเสมือนหนึ่งความพ่ายแพ้แก่เวลา


เหนื่อยล้ากายเหนื่อยใจให้ต่อสู้เหนื่อยกับการยืนอยู่แสวงหาความงดงามหรืออย่างไรที่ได้มาหรือเป็นเพียงคราบน้ำตาเวลากาล

ใบไม้งามยืนไม่ไหวในวันนี้จากใบที่แข็งแกร่งแรงอาจหาญจากสดใสสวยงามความชื่นบานกลับกร่ำกร้านเหี่ยวเฉาเพียงเงาใบ


กลับกร่ำกร้านเหี่ยวเฉาเพียงเงาใบ....
..   ใบไม้แห้งร่วงโรยลงบนพื้น

มิอาจยืนสวนกระแสอันไหลเชี่ยว

จากใบอ่อนสีเขียวไหวปราดเปรียว

ร่วงหล่นเดี่ยวเดียวดายไร้เพื่อนใจ..
เคยหลอกล้อเย้าเล่นกับผีเสื้อ

เคยเอื้อเฟื้อให้มดน้อยคอยไต่เร้น

ถึงวันหนึ่งจำจากด้วยจำเป็น

มิอาจเห็นใบไม้เดิมอันงดงาม


....

เรื่องเล่าจากใบไม้ - บทใบไม้ร่วงโรย


พันดาว
ฉันคือ ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนนานผ่านกาลเวลา... 

นานพอที่จะเห็นเรื่องราวของผู้คน 

ความฝัน ความเหงา ความทุกข์ ความสุข จินตนาการ ...

...ก่อนที่ฉันจะเริ่มเล่าเรื่องราว อยากให้เธอจำไว้ว่า 

ฉันเป็นเพียงนักเล่า สิ่งที่ฉันพูดคือ เรื่องเล่า

เธอจะเชื่อหรือไม่ก็ได้..นั่งลงให้สบาย... 

- ต่ อ ไ ป นี้ คื อ   เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก ใ บ ไ ม้   บ ท ใ บ ไ ม้  ร่ว ง โ ร  ย -


..
*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-* 

ฤดูใบไม้ร่วง… กับการพัดมาของสายลมเหงา

หนึ่งใบไม้ ใกล้เวลาโรยตัวอย่างแผ่วเบา ดั่งดวงดาวที่อ่อนล้า

ความรักบนเส้นทางหัวใจสลาย ดั่งใบไม้ที่มาสุดเส้นทางกาลเวลา

ดั่งดวงดาวชรา ถึงเวลากล่าวอำลากับฟากฟ้าไกล 

เมื่อปลายฝันมาเคาะประตูบ้าน…

ปิดฉากเรื่องราวของวันวาน ที่บอกเล่าผ่านดวงตาฉัน

สัมผัสสุดท้าย เธอกล่าวคำร่ำลา – แล้วเราจะได้เจอกัน –

ร่วงหล่นอย่างเงียบงัน… อี ก ห นึ่ ง ฝั น ที่ เ ดิ น ม า ถึ ง วั น ฝั น ร่ ว ง โ ร ย
ใบไม้ใบหนึ่งหลุดจากขั้วร่อนถลาตามแรงลมสู่ผืนดิน 
ใบไม้แห้งแห้งเหล่าชนไม่นิยมชม
ใบไม้ผลัดใบปลิวลอยลมปลิดขั้วจากต้นไม้ใหญ่
พลัดพรากจากกิ่งสาขา เพียงเดียวดาย
ท่ามกลางผู้คนขวักไขว่ ค้นหา เดินทาง มุ่งหน้าใฝ่ฝัน
ใบไม้แห้งละลิ่วลอยตกสู่จุดหมายปลายทาง คือ ผืนปฐพี
ห้วงขณะ ณ เวลานั้น ความจริงเกิดขึ้นในความคิดเบื้องลึก
ใบไม้พลิ้วไหวส่ายไปตามกระแสลม หล่นร่วงลง ณ พื้นทาง
อนึ่ง ความเป็นไปของสรรพสิ่ง เรียบง่าย งดงาม 
ซ่อนเร้นความหมายระหว่างสรรพชีวิต ล้วนกลับสู่วิถีธรรมชาติ
ไฉนมนุษย์เราจะมิเป็นเช่นเดียวกัน ...
ใบไม้ชูใบปลิวไสวเหนือยอดต้น
เปลี่ยนคืน ผ่านวัน ล่วงเลยพ้นฤดูกาล
กลับกลายเป็นใบไม้แห้งเหี่ยวค่อย ๆ ทิ้งตัวลงสู่พื้นต่ำ
มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ชีวิตแต่ละคนต้องถึงคราวล่วงลับ . . . จากไป
เทียบได้กับใบไม้ที่ร่วงโรย . . . เพื่อรอใบใหม่
ผลิบานแทนที่

MusicPlaylist


********************************************************