19.11.11จิตสำนึกของมนุษย์ ประกอบไปด้วยตัวตนของบุคคลไม่น้อยกว่า 2 คน
อยู่ในร่างกายคน ๆ เดียวกัน
ดังนั้น เมื่อจิตใจของมนุษย์เรา ต้องการจะกระทำสิ่งต่าง ๆ 
เพื่อสนองความต้องการให้แก่ตนเอง
จึงเกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างสำนึกชั่ว - ดี
เสมือนมือซ้าย - ขวา่ ซึ่งคอยห้ามปราม สกัดกั้นทุกรูปแบบไม่ให้อีกฝ่ายกระทำการใดได้
อาจจะเป็นเข้าขัดขวาง หรือแม้กระทั่งการประวิงเวลาด้วยพละกำลัง แรงต้าน รบเร้า
ท้ายที่สุด ต้องมีฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดเป็นผู้ชนะ ? 
แต่ก็เช่นกัน ฝ่ายที่มีชัย ใช่ว่าจะเป็น...ความดี

- บทสัมภาษณ์จากชายแปลกหน้าคนหนึ่ง
(ก่อนหน้าที่เขาจะจบชีวิตตัวเองด้วยปืนพก)

No comments:

Post a Comment