19.11.11เราไม่สามารถตัดสินใครคนหนึ่ง ๆ จากการกระทำเพียงครั้งเดียวได้
แต่การกระทำเพียงครั้งเดียวสามารถตัดสินทั้งชีวิตของคน ๆ นึงได้

- ความคิดนี้ผุดขึ้นขณะนั่งบนโครงเหล็กเคลื่อนที่ได้ 

No comments:

Post a Comment