19.11.11จงอยู่แบบคนธรรมดา แต่จงอย่าคิดแบบคนธรรมดา

- เอมิเรสต์

No comments:

Post a Comment