19.11.11ปัญหาต้องถูกแก้ไขด้วยตัวของคุณเอง
ไม่อาจคาดหวังความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้

No comments:

Post a Comment