19.11.11คำเตือนที่ข้าพเจ้ามักใช้เตือนตนเองอยู่เสมอ : อย่าได้บังอาจคิดแทนผู้อื่นเด็ดขาด

- วิคเตอร์

No comments:

Post a Comment