18.11.11ค ว า ม เ ก ลี ย ด ชั  ง สามารถก่อตัวขึ้นเป็น ค ว า  ม รั ก  ได้ในที่สุด
แต่มีหนุ่มสาวนับไม่น้อย เข้าใจผิด
นำ ค ว  า ม รั ก  ไปใช้อย่างน่ากลัว ทำให้เกิด ค ว  า ม เ ก ลี  ย ด ชั  ง ขึ้นในท้ายที่สุด

No comments:

Post a Comment