19.11.11จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น
เพราะคุณไม่มีชีวิตนานพอ ที่จะทำผิดพลาดซะทุกอย่างหรอก

- ไซรอส

No comments:

Post a Comment