19.11.11"โชคชะตา ฟ้าลิขิต และตามยถากรรม"
เป็นคำสำหรับ "ผู้ยอมจำนน" แล้ว

No comments:

Post a Comment