19.11.11หนึ่งวันในการทำงาน ... แค่คุณคิดว่าวันนี้คุณรู้สึกสบาย
แค่นี้ก็แสดงให้รู้ถึงการเอาเปรียบผู้อื่นของคุณแล้ว 

- เรื่องจริงที่ควรรับทราบในสังคมของการทำงาน

No comments:

Post a Comment