19.11.11ข้าพเจ้าเชื่ออย่างนั้นตลอดมาว่า...ทุกอย่างจะเรียบร้อย

- ฟิลิปป์

No comments:

Post a Comment