18.11.11จงให้เกียรติแก่ตัวของท่านเอง 
เพราะมันเท่ากับการให้ค่าตัวเองของท่าน
ก่อนที่คนอื่นจะตัดสินท่านเสียอีก

No comments:

Post a Comment