18.11.11ร่มไม้ให้ความชุ่มชื้นแก่ผู้พักอาศัย ฉันใด
ความคิดสร้างสรรค์ก็ให้ความร่มรื่นแก่จิตใจ ฉันนั้น

No comments:

Post a Comment