18.11.11การบันทึกช่วยจำ เป็นสิ่งดียิ่ง
นั้นก็ด้วยสามารถจัดแบ่งแยกสิ่งของที่ใช้แล้ว
และจัดเก็บอีกส่วนให้เป็นที่ทาง เพื่อรอนำกลับมาใช้ครั้งต่อไป /อีกครั้ง
หากไร้ซึ่งการบันทึกแล้วไซร้ . . .
ความคิดคงเปรียบได้กับการจับฉลากในสมองกลวงเปล่าที่ไร้ระเบียบ
หยิบจับขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้สิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว
 ไม่มีการสะสม บันทึกข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดข้อมูลเดิมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าได้ No comments:

Post a Comment